Dossier

Marcin Kozarzewski

Ukończył studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Praktyki zawodowe i  naukowe odbył w Wyższym Instytucie Sztuki w Sofii (1976 i 1984) oraz w Opificio Pietre Dure we Florencji (1986). W latach 1980-1987 był asystentem i starszym asystentem prowadzącym pracownię konserwacji malarstwa ściennego w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1991-1995 pełnił funkcję zastępcy kierownika polskiego zespołu konserwującego Panoramę Feszty w Ópusztaszer (Węgry). Od 1996 jest wykładowcą w Katedrze Konserwacji Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2001-2004 był udziałowcem i dyrektorem Arkore – Agencji Rozwoju Konserwacji-Restauracji mającej siedzibę w Łodzi. Ponadto w latach 2001-2003 pracował jako konsultant firmy Aswan Est. for Construction and Reconstruction w Kairze (Egipt). W listopadzie 2004 reaktywował samodzielną działalność gospodarczą jako firma MONUMENT SERVICE. Jest członkiem IIC oraz ICOM, w latach 1997-2004 był rzeczoznawcą Ministra Kultury. Za osiągnięcia w pracy został nagrodzony krzyżem kawalerskim Republiki Węgierskiej.

W latach 2002-2005 jako współpracownik firmy Zajączkowska-Kłoda sp. z o.o. brał udział w programie badawczym Komisji Europejskiej „Właściwe ogrzewanie zapewniające komfort ludziom i ochronę dzieł sztuki przechowywanych w kościołach – Friendly Heating”. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na rozszerzenie zainteresowań zawodowych o problematykę konserwacji prewencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ogrzewania na kondycję dzieł sztuki przechowywanych w zabytkowych wnętrzach. Udział w projekcie zaowocował współpracą z naukowcami z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w zakresie optymalizacji metod grzewczych w kościołach zabytkowych.

Ma na swoim koncie liczne realizacje w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i tablicowego oraz rzeźby polichromowanej, kilkanaście publikacji oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach i wystawach.