Dossier

Marcin Kozarzewski

Ukończył studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Praktyki zawodowe i  naukowe odbył w Wyższym Instytucie Sztuki w Sofii (1976 i 1984) oraz w Opificio Pietre Dure we Florencji (1986). W latach 1980-1987 był asystentem i starszym asystentem prowadzącym pracownię konserwacji malarstwa ściennego w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1991-1995 pełnił funkcję zastępcy kierownika polskiego zespołu konserwującego Panoramę Feszty w Ópusztaszer (Węgry). Od 1996 jest wykładowcą w Katedrze Konserwacji Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2001-2004 był udziałowcem i dyrektorem Arkore – Agencji Rozwoju Konserwacji-Restauracji mającej siedzibę w Łodzi. Ponadto w latach 2001-2003 pracował jako konsultant firmy Aswan Est. for Construction and Reconstruction w Kairze (Egipt). W listopadzie 2004 reaktywował samodzielną działalność gospodarczą jako firma MONUMENT SERVICE. Jest członkiem IIC oraz ICOM, w latach 1997-2004 był rzeczoznawcą Ministra Kultury. Za osiągnięcia w pracy został nagrodzony krzyżem kawalerskim Republiki Węgierskiej.

W latach 2002-2005 jako współpracownik firmy Zajączkowska-Kłoda sp. z o.o. brał udział w programie badawczym Komisji Europejskiej „Właściwe ogrzewanie zapewniające komfort ludziom i ochronę dzieł sztuki przechowywanych w kościołach – Friendly Heating”. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na rozszerzenie zainteresowań zawodowych o problematykę konserwacji prewencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ogrzewania na kondycję dzieł sztuki przechowywanych w zabytkowych wnętrzach. Udział w projekcie zaowocował współpracą z naukowcami z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w zakresie optymalizacji metod grzewczych w kościołach zabytkowych.

Ma na swoim koncie liczne realizacje w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i tablicowego oraz rzeźby polichromowanej, kilkanaście publikacji oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach i wystawach.

Wybrane realizacje konserwatorskie:

1982-84
Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja, konserwacja i restauracja malowidła Sceny Pasyjne z ok. 1425 r.
1984 – 88
Nysa, kościół pw. śś. Piotra i Pawła, konserwacja i restauracja wnętrza
1982-84
Gdańsk, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych z kaplicy św. Jakuba
1983-85
Gdańsk, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych z kaplicy św. Jerzego
1988-89
Toruń, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych Mistrza Wielkich Figur z ok. 1380 r.
1990-91
Nysa, kościół św. Jakuba, konserwacja i restauracja malowideł ściennych autorstwa A.F. Schefflera z kaplic bocznych
1991
Gdańsk, Dwór Artusa, konserwacja i restauracja dekoracji ściennych Trójca Św. i Genesis z XVI w.
1991-95
Opusztaszer , Węgry , konserwacja i restauracja Panoramy Feszty
1996-97
Czerwińsk n/Wisłą, kościół pw. Zwiastowania NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych
1999
Łódź, konserwacja i restauracja polichromii na fasadzie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 143
1998-2001
Sierpc, kościół pw. Ducha Św., konserwacja i restauracja malowideł ściennych i murów ceglanych
2000
Warszawa, Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, konserwacja i restauracja malowideł oraz sgraffita na elewacji krużganków
2001
Stara Wieś, konserwacja i restauracja polichromowanych sztukaterii na frontonie pałacu Radziwiłłów
2002
Kair, Zespół meczetu Selehdar, konserwacja malowideł ściennych
2002 -2003
Kair, Meczet Ibn Tulun, konserwacja elewacji zewnętrznej oraz elementów wystroju
2004-2005
Kuraszewo, cerkiew prawosławna pw. św. Antoniego Pieczerskiego, konserwacja i restauracja ikonostasu
2004-2006
Góra, kościół św. Jakuba, konserwacja i restauracja ołtarzy, ambony i chrzcielnicy
2005
Malbork, prace konserwatorsko-remontowe w Refektarzu i Izbie Konwentu na Zamku Wysokim
2005
Warszawa, kościół św. Jakuba na Tarchominie, konserwacja i restauracja XVIII-wiecznych rzeźb św. Piotra i św. Pawła
2006
Tykocin, konserwacja i restauracja Krucyfiksu z, d. klasztoru bernardynów
2006-2007
Malbork, prace konserwatorsko-remontowe w zespole Wielkiego Refektarza i Garderobie Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim
2006-2007
Zawidz Kościelny, kościół pw. św Marcina, konserwacja i restauracja ołtarza św. Marcina i ołtarza św. Anny
2005-2008
Gdańsk, konserwacja i restauracja malowideł na elewacji frontowej kamienicy przy Długim Targu 19
2007-2008
Gościkowo-Paradyż, pocysterski kościół św. Marcina, kompleksowa konserwacja wnętrza

Szczegółowe omówienie ostatnich realizacji zawiera zakładka Realizacje

Agnieszka Wielocha

Ukończyła studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową z konserwacji i restauracji dzieł sztuki współczesnej zrealizowała w Katedrze Konserwacji Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem prof. Iwony Szmelter. W 2002 roku w ramach wymiany międzyuczelnianej odbyła semestr studiów na wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie. W latach 2003-2004 brała udział w programie stypendialnym „Erazmus” na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Complutense w Madrycie. W ramach praktyki zawodowej w sezonie letnim 2004 i 2005 brała udział w pracach konserwatorskich w klasztorze Teotokos w Kaftoun (Liban) prowadzonych przez dr Krzysztofa Chmielewskiego. W 2006 r. odbyła staż w pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego Centrum Sztuki im. Królowej Zofii (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia) w Madrycie.

W firmie MONUMENT SERVICE pracuje od października 2006 r., zajmuje się koordynacją i dokumentacją realizowanych projektów.

MARLENA KOCZOROWSKA

Ukończyła studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową z konserwacji i restauracji dzieł sztuki na podłożu drewnianym zrealizowała w Katedrze Konserwacji Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem prof. Marii Lubryczyńskiej. W 2004 roku  odbyła staż konserwatorski przy konserwacji polichromii sklepienia kościoła Bonsecours w Nancy, Francja (prace prowadzone w ramach umowy międzypaństwowej). W 2005-2006 r. była zatrudniona w Pracowni Pozłotnictwa w Muzeum Pałac w Wilanowie. W 2006 roku, w ramach praktyki zawodowej brała udział w pracach  przy konserwacji polichromii w świątyni Hatszepsut w Del El Bahari (Egipt) prowadzonych przez mgr Izabelę Uhman.

W firmie MONUMENT SERVICE pracuje od 2009 r. specjalizując się w konserwacji polichromii i pozłotnictwie. W ramach pracy zawodowej uczestniczyła w misji konserwatorskiej w Sakkarze (Egipt) pracując przy konserwacji polichromii w Grobowcu Idut. Na swoim koncie ma również koordynację pierwszego etapu prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Jako kierownik prac w latach 2010, 2011 prowadziła konserwację malowideł ściennych w barokowym kościele p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach.