Wnioski o dofinansowanie

Wnioski
o dofinansowanie

Wszelkie działania w zakresie ochrony zabytków mają charakter specjalistyczny, co w znaczący sposób zwiększa ich koszty. Obejmują one wydatki niezbędne do opłacenia pracy zatrudnionych osób, zakupu wysokiej jakości materiałów i tworzyw konserwatorskich czy zastosowania nietypowych rozwiązań wykonawczych. Wszystkie te koszty w ostatecznym rozrachunku ponosi Inwestor – właściciel zabytku.

Istnieją w Polsce mechanizmy publicznego, finansowego wsparcia ochrony zabytków. Należą do nich bezpośrednie dotacje udzielane przez:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,
  • Marszałków województw,
  • Samorządowych konserwatorów zabytków.

Dotacje udzielane są przeważnie w trybie konkursów, gdzie na podstawie złożonej dokumentacji dokonuje się oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Monument Service świadczy usługi kompleksowego opracowania takich aplikacji dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.