Malbork, Wielki Refektarz, prace ukończone w 2014 roku.

Monument
Service

W Monument Service zrealizowaliśmy już ponad 200 projektów. Pracujemy przy najważniejszych zabytkach w Polsce, w tym wpisanych na listę Pomników Historii i Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od kilku lat działamy również w Ukrainie (Lwów) wspierając naszym doświadczeniem Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Mamy w swoim dorobku konserwację i restaurację dzieł sztuki o kluczowym znaczeniu dla Kultury Narodowej. 

W skład stałego zespołu Monument Service wchodzą dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, historycy sztuki, archeolodzy, inżynierowie i architekci oraz duża grupa wykwalifikowanych pracowników konserwatorskich i budowlanych. Firma dysponuje własnym zapleczem magazynowym, logistycznym oraz różnorodnym sprzętem technicznym. Stale współpracujemy z wiodącymi w swoich branżach podmiotami oferującymi materiały konserwatorskie i budowlane oraz specjalistyczne usługi.

Warszawa

Warszawa, elewacje kamienic na Nowym Świecie 47-51, prace ukończone w 2020 roku.

Zakres kompetencji Monument Service obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie o zróżnicowanej skali: od obrazów sztalugowych i mebli poprzez malarstwo ścienne i rzeźbę polichromowaną, po złożone zadania obejmujące zabytkowe wnętrza i elewacje, budowle i zespoły architektoniczne. Nasz zespół ekspercki zajmuje się kierowaniem, nadzorem i merytorycznym wsparciem dla grup roboczych oraz inwestorów w formie bieżącej dokumentacji, badań konserwatorskich i architektonicznych, projektowania architektonicznego i inżynieryjnego, kosztorysowania oraz doradztwa.

Posiadamy doświadczenie w wielokierunkowych badaniach i waloryzacji obiektów zabytkowych, inwentaryzacji, przygotowywaniu projektów budowlanych oraz opinii i ekspertyz konserwatorskich. W imieniu inwestorów lub w koordynacji z projektantami zajmujemy się uzgodnieniami z władzami konserwatorskimi i budowlanymi. Służymy naszą wiedzą o zabytkach od etapu koncepcji aż do fazy wykonawczej.

Lwów

Lwów, kaplica Krzyżanowskich na Cmentarzu Łyczakowskim, prace ukończone w 2020 roku.

Oferujemy usługi konserwatorskie, restauratorskie i konserwatorsko-budowlane oraz badawcze i projektowe:

  • doradztwo w zakresie planowania inwestycji w obiektach i zespołach zabytkowych,
  • badania, inwentaryzacja, dokumentacja, waloryzacja i formułowanie wytycznych dla zabytków,
  • projektowanie konserwatorskie: rozwiązania architektoniczne i inżynierskie,
  • formułowanie wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich ze źródeł publicznych,
  • realizacja, koordynacja i rozliczanie kompleksowych projektów konserwatorskich,
  • konserwacja i restauracja budynków i budowli,
  • konserwacja i restauracja dzieł sztuki, pomników, obiektów rzemiosła artystycznego, maszyn i urządzeń oraz innych zabytkowych przedmiotów,
  • wdrażanie konserwatorskich systemów grzewczych dla zabytkowych kościołów,
  • realizacja zleceń specjalnych i nietypowych oraz prac wymagających szczególnie wysokiej jakości wykończeń.