Malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne

W spektrum różnorodnych prac Monument Service istotne miejsce zajmują klasyczne realizacje konserwatorskie obejmujące malarstwo, rzeźbę i wytwory rzemiosła artystycznego. Prace wykonujemy we własnej, dobrze wyposażonej pracowni konserwatorskiej, w której cenne obiekty sztuki poddawane są wszystkim niezbędnym zabiegom obejmującym m.in. oczyszczenie, wzmocnienie podłoża lub warstwy malarskiej, dublaż, transfery, retusze i wiele innych.

W przypadku malarstwa ściennego prace wykonywane są in situ.

Nasz zespół odpowiada za demontaż i bezpieczny transport obiektu do pracowni, a po zakończeniu prac zajmuje się ich ponownym montażem (ustawieniem lub zawieszeniem) w docelowej lokalizacji.

Do szczególnych osiągnięć firmy w tym zakresie należą:

  • konserwacja wielkiego (XX na XX m) obrazu przedstawiającego XXX? z kościoła parafialnego w Żółkwi,
  • rekonstrukcja wystroju malarskiego kaplicy NMP w kościele parafialnym w Makowie Mazowieckim,
  • konserwacja pomnika Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie,
  • transfer i konserwacja mozaiki „Porwanie Europy” w Hotelu Europejskim w Warszawie,
  • konserwacja zabytkowej stolarki i ślusarki okiennej Fabryki Norblina w Warszawie.