Usługi

Konserwacja, restauracja i ochrona obiektów zabytkowych to dziedzina złożona z wiedzy, umiejętności, doświadczenia i artystycznego smaku. Realizujemy zadania, które daleko wykraczają poza zakres zwykłych usług budowlanych, konserwatorskich czy projektowych. Każdy zabytek jest inny i zawsze wymaga dopasowanych indywidualnie rozwiązań – projektowych, wykonawczych lub finansowych. Preferujemy holistyczne, wielokierunkowe podejście do przedmiotów naszej pracy – od badań historycznych, fizyko-chemicznych, poprzez dokumentację i modelowanie w projektach, uzyskiwanie pozwoleń konserwatorskich i finansowania prac aż po realizację i serwis. Dla naszych klientów jesteśmy partnerem odpowiedzialnym za cały proces – jako nieliczni w Polsce dostarczamy w pełni zintegrowane usługi w dziedzinie ochrony zabytków.