Zadania nietypowe

Monument Service podejmuje także prace konserwatorskie lub restauratorskie w odniesieniu do bardzo nietypowych obiektów. Spośród najciekawszych tego rodzaju zadań w ostatnim czasie należą:

  • konserwacja maszyn i urządzeń stanowiących niegdyś wyposażenie Fabryki Norblina w Warszawie,
  • aranżacja posadzek obejmujących torowiska i rozjazdy wewnątrz Fabryki Norblina, w tym ich dostosowanie do współczesnych przepisów,
  • transfer i konserwacja mozaiki „Porwanie Europy” w Hotelu Europejskim w Warszawie,
  • rekonstrukcja rzeźby Maryi z Dzieciątkiem pokrytej mozaiką na wschodniej fasadzie kościoła NMP w zespole architektonicznym Zamku w Malborku.