Projektowanie dla zabytków

Badania zabytku stanowią merytoryczną podstawę do opracowania programów prac konserwatorskich i projektów. Do zespołu Monument Service należą architekci, konstruktorzy, konserwatorzy oraz specjaliści innych branż, którzy przygotowują kompletne projekty budowlane, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie.

Projekty przygotowywane przez nasz zespół cechują się przede wszystkim poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu oraz potrzeb inwestora. Staramy się tak formułować rozwiązania, by do minimum ograniczyć konieczne ingerencje w substancję zabytkową, w szczególności w odniesieniu do współczesnych instalacji. Zawsze szukamy rozwiązań zamiennych i możliwie neutralnych.

W ciągu kilku ostatnich zrealizowaliśmy szereg projektów dla obiektów i zespołów zabytkowych, takie jak:

  • „Biała Synagoga” w Suwałkach – projekt kompleksowej konserwacji i restauracji synagogi z połowy XVIII wieku,
  • „Szare Domy” w Warszawie – projekt konserwacji elewacji modernistycznego zespołu mieszkaniowego z lat 30. XX wieku,
  • Projekt konserwacji elewacji, wymiany pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej w dawnej synagodze z połowy XVII wieku w Kazimierzu Dolnym,
  • Projekt konserwacji i rewaloryzacji elewacji i wnętrz dawnego Banku Dyskontowego w Warszawie z początku XX wieku – siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego,
  • „Synagoga Nożyków” w Warszawie – projekt konserwacji elewacji dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Zespół projektowy Monument Service jest również partnerem dla pracowni architektonicznych, dla których wykonuje badania i elementy składowe projektów budowlanych w zakresie konserwacji i ochrony zabytków, np.:

  • Projekt rekonstrukcji detalu sztukatorskiego oraz zamienne programy prac konserwatorskich dla budynków Fabryki Norblina w Warszawie,
  • Badania konserwatorskie elewacji budynków zespołu architektonicznego Sejmu RP,
  • Badania konserwatorskie i waloryzacja pawilonu socjalnego dawnego internatu KC PZPR („Syreni Śpiew”).