Konserwacja i restauracja zabytków architektury

Konserwacja i restauracja zabytków architektury

Realizacja projektów konserwatorskich w dziedzinie zabytków architektury stanowi obecnie kluczowy obszar działalności Monument Service. Nasze zespoły wykonawcze zajmują się różnorodnymi zadaniami w obrębie elewacji jaki i wnętrz:

 • wzmocnienia i odtworzenia konstrukcji kamiennych, murowanych, drewnianych lub mieszanych,
 • izolacje murów fundamentowych, ścian, cokołów i stropów,
 • ocieplenia wewnętrzne,
 • historyczne i nowe wyprawy tynkarskie,
 • detal sztukatorski – odlewany w formach lub uciągany,
 • rzeźba i detal architektoniczny – kamienny, drewniany, odlewany lub w narzucie,
 • stolarki drzwiowe i okienne wraz z wyposażeniem,
 • ślusarka budowlana – balustrady, kraty, schody, wsporniki, kolumny,
 • posadzki i okładziny – drewniane, kamienne, ceramiczne, metalowe,
 • artystyczne dekoracje ścian i stropów, wymalowania w różnych technikach,
 • wykończenia specjalne – stucco lustro, scagliola, sztablatury, pozłotnictwo,
 • … i wiele innych.

Istotną cechą działań firmy konserwatorskiej jest dążenie do osiągnięcia celu postawionego w założeniach – nawiązania do pierwotnej estetyki i zaakcentowania walorów historycznych czy artystycznych zabytku. W Monument Service wsłuchujemy się jednak dokładnie w to, co obiekt mówi nam o sobie na różnych etapach prac, dlatego przyjęliśmy zasadę „ewolucji projektu konserwatorskiego”. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość – w porozumieniu z władzami konserwatorskimi i inwestorem – modyfikacji założeń. Merytorycznym wsparciem w takich sytuacjach jest nasz zespół badawczy, który analizuje na bieżąco wyniki prac i proponuje zamienne rozwiązania.

Do najbardziej złożonych pod względem konserwatorskim zadań Monument Service w ciągu ostatnich kilku lat należą:

 • konserwacja i restauracja kościoła NMP w zespole architektonicznym Zamku w Malborku,
 • konserwacja i restauracja historycznych budynków Fabryki Norblina w Warszawie,
 • konserwacja historycznych maszyn i urządzeń oraz kolejki wąskotorowej Fabryki Norblina w Warszawie,
 • konserwacja i restauracja zabudowań Elektrowni Powiśle w Warszawie,
 • konserwacja i restauracja wnętrz Pałacu Steinertów w Łodzi,
 • konserwacja i restauracja elewacji oraz wnętrz Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie,
 • konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych zespołu Wola Park w Warszawie,
 • konserwacja wraz z restauracją detalu sztukatorskiego elewacji Kamienicy Krongolda przy ul. Złotej w Warszawie,
 • prace konserwatorskie i wykończeniowe w zespole budynków Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku.