Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie Wszelkie działania w zakresie ochrony zabytków mają charakter specjalistyczny, co w znaczący sposób zwiększa ich koszty. Obejmują one wydatki niezbędne do opłacenia pracy zatrudnionych osób, zakupu wysokiej …

Konserwacja i restauracja zabytków architektury

Konserwacja i restauracja zabytków architektury Realizacja projektów konserwatorskich w dziedzinie zabytków architektury stanowi obecnie kluczowy obszar działalności Monument Service. Nasze zespoły wykonawcze zajmują się różnorodnymi zadaniami w obrębie elewacji jaki …

Projektowanie dla zabytków

Badania zabytku stanowią merytoryczną podstawę do opracowania programów prac konserwatorskich i projektów. Do zespołu Monument Service należą architekci, konstruktorzy, konserwatorzy oraz specjaliści innych branż, którzy przygotowują kompletne projekty budowlane, w …

Malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne

W spektrum różnorodnych prac Monument Service istotne miejsce zajmują klasyczne realizacje konserwatorskie obejmujące malarstwo, rzeźbę i wytwory rzemiosła artystycznego. Prace wykonujemy we własnej, dobrze wyposażonej pracowni konserwatorskiej, w której cenne …

Badania i waloryzacja zabytków

Wszechstronne rozpoznanie zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich jest koniecznością – ma decydujący wpływ na jakość i efekt końcowy, a także na koszty. Działania zespołu Monument Service mają charakter multidyscyplinarny i …

Zadania nietypowe

Monument Service podejmuje także prace konserwatorskie lub restauratorskie w odniesieniu do bardzo nietypowych obiektów. Spośród najciekawszych tego rodzaju zadań w ostatnim czasie należą: konserwacja maszyn i urządzeń stanowiących niegdyś wyposażenie …